Gerçeklerle Yüzleşmeye Cesareti Olan Gelsin: Hare Psikopati Kontrol Testi ile Psikopatlık Derecenizi Tespit Ediyoruz!

Karmaşık bir kişilik bozukluğu olan ve genellikle antisosyal davranışlar, duygusal eksiklikler ve manipülatif özelliklerle karakterize edilen psikopati, empati eksikliği, duygusal sığlık, sorumsuzluk ve başkalarını manipüle etme eğilimleriyle kendini gösterir.

Bu doğrultuda, kişilerin psikopati seviyesini ölçmek için geliştirilen akademik bir ölçek olan ve Kanadalı psikolog Robert D. Hare tarafından geliştirilen Hare Psikopati Ölçeği, bireylerin psikopati düzeylerini tespit etmede önemli bir rol oynuyor.

Hazırsanız bu güvenilirliliği kanıtlanmış ölçeği kullanarak kendi psikopati düzeyimizi değerlendirmeye başlayalım.

Ölçek sorularına geçmeden önce ifadeleri nasıl puanlayacağınızdan ve değerlendireceğimizden de bahsedelim.

20 sorudan oluşan bu ölçekte her soru 0 ile 2 arasında puanlanıyor. Bu doğrultuda toplam puansa 0 ile 40 arasında değişiyor. Puanlama şu durumlar göz önünde bulundurularak yapılıyor;

 • 0 (Davranışın tamamen yok olduğu anlamına gelir.)
 • 1 (Davranışın kısmen veya bazen mevcut olduğunu gösterir.)
 • 2 (Davranışın tamamen ve sürekli olarak mevcut olduğunu ifade eder.)

Toplam puan hesaplandıktan sonraysa elde edilen sonuç şu kapsamda değerlendiriliyor;

 • 0-20: Düşük psikopati düzeyi
 • 21-29: Orta düzeyde psikopati
 • 30-40: Yüksek psikopati düzeyi

Hazırsanız ölçek sorularına geçerek psikopati seviyemizi ölçmeye başlayalım!

Aşağıda yer alan ifadelere vereceğiniz yanıtlar doğrultusunda psikopati düzeyimizi tespit edeceğiz. Kalem kağıtlarınız hazırsa yanıtlamaya başlayalım!

 1. Yüzeysel çekicilik (Kişi, yüzeysel ve geçici bir çekiciliğe sahiptir; karizmatik ve çekici görünebilir.)
 2. Benlik değerinin görkemli hissedilmesi (Kişi, kendini aşırı derecede önemli ve değerli görür.)
 3. Uyarı ihtiyacı / sıkıntıya eğilim (Kişi, sürekli olarak uyarılmaya ve yeni, heyecan verici aktivitelere ihtiyaç duyar.)
 4. Patolojik yalan söyleme (Kişi, sık sık ve sürekli olarak yalan söyler.)
 5. Ustaca hile yapmak, çıkarcılık (Kişi, başkalarını manipüle etme ve hile yapma eğilimindedir.)
 6. Suçluluk ve vicdan azabında eksiklik (Kişi, yaptığı yanlışlardan dolayı suçluluk veya vicdan azabı hissetmez.)
 7. Duygulanımda yüzeysellik (Kişi, duygusal olarak sığdır ve derin duygusal bağlar kuramaz.)
 8. Umursamazlık, empati eksikliği (Kişi, başkalarının duygularına karşı duyarsızdır ve empati göstermez.)
 9. Asalak (parazitik) yaşam tarzı (Kişi, başkalarının kaynaklarını sömürerek yaşar ve bağımsız olamaz.)
 10. Davranış denetim zayıflığı (Kişi, dürtülerini ve davranışlarını kontrol etmede zorluk çeker.)
 11. Rastgele cinsel davranış (Kişi, çok sayıda ve genellikle sorumsuz cinsel ilişkiler yaşar.)
 12. Erken davranışsal sorunlar (Kişi, çocukluk ve gençlik döneminde ciddi davranış problemleri sergilemiştir.)
 13. Gerçekçi uzun vadeli hedef eksikliği (Kişi, uzun vadeli ve gerçekçi hedefler belirlemede başarısızdır.)
 14. Dürtüsellik (Kişi, düşünmeden hareket eder ve dürtüsel davranışlar sergiler.)
 15. Sorumsuzluk (Kişi, sorumluluklarını yerine getirme konusunda güvenilmezdir.)
 16. Kendi davranışları için hesap vermeme (Kişi, kendi davranışlarının sonuçlarını kabul etmez ve suçu başkalarına atar.)
 17. Çok sayıda kısa süreli evlilikler (Kişi, çok sayıda kısa süreli evlilik veya birlikte yaşama deneyimi yaşar.)
 18. Ergen antisosyal –suç davranışları (Kişi, ergenlik döneminde suç veya antisosyal davranışlar sergilemiştir.)
 19. Şartlı tahliyenin iptali (hükümsüz kılınması) (Kişi, şartlı tahliye sırasında kuralları ihlal eder ve tekrar hapishaneye döner.)
 20. Çok yönlü suç davranışları (Kişi, çeşitli suç türlerinde bulunmuş ve çok yönlü suç davranışları sergilemiştir.)

Sizin psikopati düzeyiniz nasıl çıktı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Bulletin of Clinical Psychopharmacology

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx