Şirketi ziyana uğratana tazminat yok

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine nazaran, İzmir’de bir şirketin satış müdürü, iş kontratının işverence haksız formda feshedildiğini argüman ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat talebiyle dava açtı. Patron, iş mukavelesinin İş Kanunu’nun 25. hususu uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddedilmesini istedi. Patron, satış müdürünün çalıştığı ünitede yapılan incelemeler sonunda şirketin 1 milyon 55 bin lira ziyana uğradığının tespit edildiğini, bu nedenle hakkında ceza davası açıldığını belirtti.

İş mahkemesi, toplanan ispatlar ve uzman raporuna dayanarak iş mukavelesinin işverence haklı neden olmadan feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesini kararlaştırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine kapatılan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, satış müdürü hakkındaki ceza davasının sonucunun davayı etkileyeceğini, bu nedenle ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekçesiyle iş mahkemesinin kararını bozdu.

CEZA DAVASINDAN BERAAT ETTİ

İş mahkemesi, satış müdürünün “güveni berbata kullanma” hatasından yargılandığı ceza davasından “delil yetersizliği” nedeniyle beraat etmesi üzerine, patronun haksız fesih yaptığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti.

İşverenin kararı temyiz etmesi üzerine belge bu defa Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay kararında (E. 2021 / 11747, K: 2022 /12), İş Kanunu’nun patrona haklı fesih yetkisi veren 25. unsuruna işaret edildi. Kelam konusu hususa nazaran, patronun itimadını berbata kullanmak, hırsızlık yapmak, patronun meslek sırlarını ortaya atmak üzere doğruluk ve bağlılığa uymayan emekçi davranışlarının patrona haklı fesih imkânı verdiği kaydedilen kararda, unsurun genel olarak çalışanın sadakat borcuna terslik oluşturan kelam ve davranışlarının patrona fesih imkânı tanıdığı vurgulandı.

YARGITAY BERAAT KARARINI DİKKATE ALMADI

Kararda, dava belgesine nazaran iş akdinin feshinden sonra işyerinde oluşan ziyanla ilgili işverence iç kontrol raporu hazırlatıldığı, ayrıyeten mali müşavirlik şirketinden rapor alındığı, bu raporlarda satış müdürünün kusurlu satış fiyatı belirleme tekniğiyle firmayı ziyana uğrattığı, yardımcısı çalışanın de zararın oluşumuna sebebiyet verdiği kaydedildi. Bunun üzerine işverence ceza davası açıldığı lakin kanıt yetersizliği gerekçesiyle beraatına karar verildiği belirtildi.

Yargıtay kararında, her ne kadar satış müdürü misyonu berbata kullanma hatasından yargılandığı ceza davasından kanıt yetersizliği nedeniyle beraat etmiş ise de evraktaki bilgi ve evraklar ile iç kontrol sırasındaki beyanı dikkate alındığında, satış müdürü ile yardımcısının sorumluluğunda alınan bir kısım eserlerin sisteme vaktinde kaydedilmediği, satış fiyatlarının şirket siyasetine uygun belirlenmeyip yöntemsiz süreçlerle patronun ziyana uğradığına yönelik kanıtlar bulunduğu belirtildi. Yargıtay, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar nedeniyle işverence yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesinin tazminat ödenmesine ait kararını bozdu.

KAYNAK: HABERTÜRK/AHMET KIVANÇ