Dışişleri Bakanlığı: Zambiya çok yönlü ilişkilerimizin bulunduğu bir ülkedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Zambiya ile imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması hakkındaki soruya verdiği cevapta, “Zambiya, Sahraaltı Afrika’da çok yönlü ilişkilerimizin bulunduğu, bu bağlamda güvenlik alanında işbirliğimizin de önem taşıdığı bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, “2018 yılında imzalanan ülkemiz ve Zambiya arasındaki Güvenlik İşbirliği Anlaşması, örgütlü suçlarla ve terörizmle mücadeleyi içeren oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Anlaşma bu yönüyle, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine her alanda katkı sağlayacak mahiyettedir. Zambiya makamları, ülkenin sahip olduğu geniş ölçekli su alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla konuya ilişkin işbirliğini özellikle Anlaşma metninde muhafaza etmişlerdir. Nitekim, Zambiya’nın Deniz/Su Yolları Kolluk Birimi (Marine Unit) mevcut olup, devriye faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu Birim, sadece bölgede güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yasadışı sınır geçişini engelleme görevini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Sahraaltı Afrika’daki Büyük Göller Bölgesinde istikrarın tesisi için faaliyet gösteren Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı’nın da kurucu üyesi olan Zambiya’nın, kendi sınırlarını oluşturan göllerde güvenlik alanında işbirliğine özel önem atfettiği bilinmektedir.

Öte yandan, anlaşmaya yönelik spekülasyonlar, Anlaşma metnine Zambiya makamlarıyla birlikte nihai halinin verildiği gerçeğini de göz ardı etmektedir. Zambiya makamlarının ülkelerinin ihtiyaçlarını ve geleceğe dönük işbirliği potansiyelini en iyi değerlendirebilecek durumda oldukları muhakkaktır.
Bu itibarla, ülkemiz ve Zambiya arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının öngördüğü işbirliği hedeflerinin gerçekleşmesi ülkelerimizin olduğu kadar bölgelerimizin ortak güvenliğine de katkı sağlayacaktır” dedi.