Ahi Evran Üniversitesi en az lise mezunu 5 takım için işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Diyetisyen, Mühendis, Ofis Çalışanı, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi ve Takviye Personeli takımlarına işçi alımı yapılacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından belirtilen takımlarda görevlendirme yapacak olan kurum, en az 65 KPSS puan kaidesi arıyor. Müracaat süreci ve merak edilen tüm başka ayrıntılara ise haberimizde yer verdik. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işçi alımı 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı. adaylar 1 Ağustos 2022 tarihine kadar müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası İşçi Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

 • Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

 • 2020 KPSS Sonuç Evrakı,

 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

 • Diploma yahut Mezun Evrakı, (E-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

 • Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

 • Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için)(E-devletten alınan kare kodlu evraklar kabul edilir.)

 • Adli Sicil Dokümanı, (E-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi için; geçerli “Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı”nın aslı yahut onaylı örneği

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi için; Resmi Sıhhat Kuruluşlarından müracaat mühleti içerisinde alınmış olması kaydıyla uzunluk ve vücut kitle endeksini gösterir dokümanın aslı. (Boy uzunluğu ile Vücut Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

 • Sertifika istenilen konumlar için ilgili evrakın aslı yahut onaylı sureti,

 • Tecrübe istenilen durumlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir SGK Hizmet Döküm Cetveli

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir.

 2. Adayların tercih edilecek konum karşısında yer alan kuralları taşıyor olması gerekmektedir.

 3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla mukavele yapılacaktır.

 4. Adayların rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

 5. Adayların vazifesini yapmasına pürüz hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

 6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) imtihanında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 çeşidi dikkate alınacaktır

RESMİ İLAN METNİ